Bli sponsor eller supporter

etableringteknolabDet lokale næringslivet er TeknoLab sin viktigste støttespiller.

SR-bank var fødselshjelpen til TeknoLab stiftelsen. Et stort økonomisk bidrag i 2005 gjorde det mulig å etablere stiftelsen og hjelpe skolene med å  anskaffe utstyr. Dette har i stor grad bidratt til at vi dag har TeknoLaber spredt over hele fylket.


Senere har også AS Norske Shell, ABB, Wintershall og Styrbjørn AS bidratt økonomisk til prosjektet
 
– Nå trenger vi din støtte til å kunne etablere flere TeknoLaber!

Ved å bli supporter bidrar du til banebrytende satsing på realfag og teknologi i skolen – slik at enda flere elever kan få inspirasjon og glede av ny kunnskap på disse områdene.