Få TeknoLab til din skole

Å etablere en TeknoLab gir et løft for hele skolen og åpner for nye muligheter for elevaktiv undervisning i realfagene. Gjennom å jobbe etter TeknoLab prinsippene aktiviseres elevene og må selv stille hypoteser, selv gjøre forsøk og selv konkludere.

Det er flere måter å etablere en TeknoLab og ingen TeknoLaber er helt like. Utgangspunktet tas på den enkelte skole. Men fellesnevner er at det er et ønske både fra skolens ledelse, skolens lærere og foreldrene.


Er dette interessant, ta kontakt ved å klikke her.