Faglig råd

TeknoLab er svært opptatt av å legge til rette for at TeknoLabene blir brukt på de ulike skolene. I den forbindelse har vi laget endel materiell.

Introduksjonsbok til NXT og grunnleggende opplæring i NXT-G finner du her.

12 undervisningsopplegg for Mindstorms NXT beregnet på mellom og ungdomsstrinn finner du her.