First Lego League

 
fll logo rgbFirst Lego League er en internasjonal teknologibasert konkurranse for barn og unge mellom 
10 og 16 år. Det hele startet i USA i 1999 og har siden den vokst til å bli en av verdens 
største teknologikonkurranser med næremere 300.000 deltagere årlig.  
 
 
Her i Rogaland har vi hatt lokal finale siden 2001 og gjennom flere år har vi hatt den største 
lokale finalen i Norge. I 2017 deltok nærmere 500 barn og over 1500 tilskuere var tilstede 
under finalen som ble arrangert på Vitenfabrikken i Sandnes 
 
I midten av september slippes hvert år First Lego League-oppdrag, der deltakerne skal lage 
innovative løsninger på problemer, designe og programmere en Mindstorms robot, samt 
markedsføre løsningen og laget sitt. Lagene har åtte uker arbeidsperiode før det hele ender 
opp i en lokal turnering. Der vil de får mulighet til å presentere sin forskning, sine 
teknologiske løsninger og konkurrere med roboten. På slutten av turneringen kåres ulike 
vinnere, deriblant en Champion som går videre til den skandinaviske finalen 

Hvorfor First Lego League 
- Gir gode opplevelser med teknologi, forskning, innovasjon og prosjektarbeid  
- Styrker samholdet i klassen/gruppen og er bra for samholdet i klassen - styrker lagfølelsen 
- Skaper personlig og faglig utvikling 
- Gir deltakerne mulighet til å jobbe praktisk med reelle problemstillinger 
- Øker kunnskap om programmering og design 
- Oppmuntrer til oppfinnsomhet og kreativitet 
- Egner seg godt for tilpasset opplæring 
- Øker interessen for teknologi og realfag, dokumentert gjennom en rekke 
undersøkelser 
- Kan være med å øke rekrutteringen til realfaglige studier 
- Elevene får erfaring med metoder og organisering som ligner arbeidslivet


Det er TeknoLab stiftelsen (www.teknolabskole.no) som står som arrangør for First Lego 
League i Rogaland, og det legges ned et svært høyt antall dugnadstimer for å få til et så bra 
arrangement for deltakerne som mulig. Men det er også knyttet kostnader, da spesielt 
knyttet til de tekniske aspektene ved arrangementet. Vi er derfor på jakt etter 
samarbeidspartnere som kan bidra økonomisk og materielt til at First Lego League skal 
fortsette å vokse i Rogaland og at vi sammen kan tenne en “ingeniør-gnist” hos potensielle 
deltagere. Vi bidrar svært gjerne med mer informasjon eller et møte for å fortelle om First 
Lego League. Ta kontakt på teknolabskole@gmail.com, eller på tlf 47309795. 
 
Mer informasjon om FLL finnes også på www.hjernekraft.org 
 

 
fllutkl