Hva er TeknoLab?

Aktiv læring står som den grunnleggende tanken bak prosjektet. En TeknoLab består derfor av undervisningsutstyr som gjør at elevene kan prøve ut prinsipper og ideer innen teknologi, matematikk, mekanikk, design, data og elektronikk osv. Eleven skal være i sentrum for læringsprosessen, og ikke passiv deltaker slik undervisningen i norsk skole tradisjonelt har vært lagt opp.

TeknoLab skal gi økt grad av såkalt individuelt tilpasset undervisning, som kanskje er den utfordringen som flest skoler i dag sliter med å innfri. Hver enkelt elev skal inspireres til å utforske problemstillinger innenfor realfag og teknologi, ut fra sine egne ressurser og kunnskap. Med en TeknoLab på skolen får lærerne og elevene tilgang til hjelpemidler som muliggjør en slik aktiv læringsprosess.

Målsetningen er:
Istedenfor å gi dem enda et svar å huske, gi dem heller et problem å løse!
rex
linje