Hvem driver en TeknoLab?

TeknoLab er et unikt prosjekt som drives av skolen og foreldrene i samarbeid. Målsetningen er at det skal  være aktivitet i TeknoLaben både i skoletiden og på kveldstid. Dermed blir TeknoLab et samarbeid mellom lærere, skolens ledelse og foreldrene.

Hver TeknoLab skal ha et eget styre som sørger for at innhold og drift hele tiden får det nødvendige fokus. Styret bør sammensettes av representanter fra både foreldre, og skolen, og skolens ledelse må sørge for at bruk av utstyret blir innarbeidet i skolens planverk. 

Ønsker du at din skole skal etablere en TeknoLab, så kan du ta kontakt ved å trykke her.nxt1r