Hva inneholder en TeknoLab

En TeknoLab er satt sammen av utstyr i et modulsystem, slik at det kan tilpasses den enkelte skole med tanke på om det er en barne- eller ungdomsskole, hvor mange elever den skal dekke og hvilke fokusområder skolen ønsker å ha.

Felles for alle er at de bygger på tankene til bla. Seymour Papert om konstruksjonisme eller "Learning by making".

I utgangspunktet basere TeknoLaben seg på konseptet til Lego Education. Her kan TeknoLabene plukke ulike sett, tilpasset ulike trinn.

Eksempler på moduler er:
nxt2 Roboter med Lego Mindstorms NXT
En robot er en fysisk innretning som er laget og programmert for å utføre en spesiell oppgave, men som også kan endre "oppførsel" med impulser utenfra. Gjennom å jobbe med Mindstorms NXT får elevene mulighet til å konstruere sine egne roboter, programmere de, og teste dem ut. I løpet av arbeidet går de gjennom de ulike prosjektfasene, med ide og hypoteseformulering, konstruksjon og programmernig og utprøving og perfeksjonering.
tekno1 Teknologi og mekanikk
I Kunnskapsløftet er Teknologi og design et obligatorisk tverrfaglig tema i hele grunnskolen. I dette temaet utgjør teknologiske virkemåter og anvendelsen av disse et viktig fundament. En TeknoLab skal bidra til å lære elevene sentrale mekaniske prinsipper, eksperimentere med disse - og det viktigste: Bruke disse i egne "oppfinnelser" som svar på gitte problemløsningsoppgaver. Design er et nøkkelbegrep - løsningen skal bygges fysisk og være funksjonell, ikke bare løses på et stykke papir
 
nxt3