Kunnskapsløftet

kunnskapsl%c3%b8ftetAll aktivitet som foregår i TeknoLaben er knyttet opp mot kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Vi har derfor utarbeidet en veiledning for at lærerne lett skal kunne finne gode aktiviteter til hvert av kompetansemålene. Klikk her for å se dokumentet.