2015 - Nok et spennende TeknoLab år går mot slutten

fll3
28.12.2015
2015 har vært TeknoLab stiftelsen sitt 10 år. Det som begynte som en spe tanke blant fire foreldre på Madlavoll skole i 2005 har vokst frem til virkelig å bli noe vi er stolte av. Med 60 TeknoLaber spredt over hele fylket og over 9.000 elever som er innom hvert år, gjør at TeknoLab er viktig. Det er støtten vi får fra dere samarbeidspartnere som gjør dette mulig. 2015 har vært et år preget av mye aktivitet og fornying av arbeidet stiftelsen gjør. Fokuset har vært tredelt: Kursing, utvikling og arrangementer

Kursing
Kursing og opplæring av lærere og foreldre har alltid vært en sentral oppgave for stiftelsen. Gjennom året har vi gjennomført totalt 22 kurs. Disse kursene har både vært avholdt sentralt med deltakere fra flere TeknoLaber og lokalt på den enkelte TeknoLab/skole. Temaene for kursene har vært mangfoldige innen emnene programmering, mekanikk og robotdesign
 

Utvikling
Stiftelsen har gjennomført to store utviklingsprosjekt. 3D print prosjektet har vært det største og vil få stor betydning i årene fremover. I alt fem skoler fikk i begynnelsen av året hver sin 3d printer med tilhørende programvare. Disse skolene har vært på flere samlinger i løpet av våren og prøvd ut 3d printteknologien sammen med elevene. Vi ser at det er enormt potensiale her og 3d print teknologien er med å bygge en elegant bru mellom realfagene og de praktisk estetiske fagene. Vi kommer til å arbeide videre med disse 5 skolene i 2016 og ønsker å utvide gruppen med inntil fem skoler.

Vi har også fullført et noe mindre utviklingsprosjekt innen raketteknologi. Har bygger vi på arbeidet til National Association of Rocketry, en amerikansk organsinen, har gjort og tilpasset dette norske forhold og læreplaner. Vi vil starte opp kursing i denne modulen i 2016.
 
Arrangement
Gjennom året har vil deltatt og avholdt flere arrangement. Spesielt vil vi trekke frem innslaget vi hadde på familiedagen til Wintershall og standen vi hadde på Forskningstorget under forskningsdagene. Sist, men ikke minst vil vi også trekke frem First Lego League.
First Lego League er et årlig arrangment stiftelsen har hatt ansvar for helt siden starten. Gjennom 8 intense uker fra september til november blir det gjort et stort arbeid med organisering, oppfølging av lag og gjennomføring av lokal finale. I år hadde vi 22 lag påmeldt, der 20 stilte på den lokale finalen. Dette utgjorde i overkant av 300 deltakere og ca 1200 tilskuere. Selve finalearrangementet ble for fjerde gang avholdt på Vitenfabrikken i Sandnes. Årets Oppdrag fokuserte på avfall og avfallshåndtering og deltakerne viste et stort engasjement og hadde jobbet med svært ulike tilnærminger til problemstillingen. Rent arrangementsmessig lå fokuset til stiftelsen å skape en god opplevelse for alle deltakerne og gi både deltakere og tilskuere innblikk i realfagenes spennende verden. Laget som vant champions prisen Bukkene Bruse gikk videre til den Skandinaviske finalen i Mo i Rana.
 
På vegne av alle «TeknoLabbere» og styret i TeknoLab stiftelsen vil vi rekke en stor takk for all den støtten vi har fått i 2015. Vi ser frem til 2016 og håper dere alle får et strålende nytt å! Vi håper også at  dere er med oss videre i det utrolig viktige arbeidet som skjer med å gi barn og unge innsikt, kunnskap og motivasjon for realfag

< Tilbake