Brukerundersøkelse 2015

TeknoLabSkole
10.12.2014
I disse dager blir det sendt ut brev til alle TeknoLaber med oppfordring til å delta i brukerundersøkelsen. I 2015 feirer TeknoLab stiftelsen 10års jubilium og det kommer til å bli et år med vært mye aktivitet. For å være sikre på at vi treffer den enkelte TeknoLabs behov er det viktig at alle TeknoLaber svarer på undersøkelsen.

 Undersøkelsen finner dere her
< Tilbake