Kurs vår 2017

TeknoLabSkole
25.01.2017
Nå er kursplanen for 2017 klar. Fokuset dette året vil være kursing av veiledere til First Lego League, både for foreldre og lærere, bruk av BBC Microbit og raketter. I tillegg vil vi også tilby kurs hos den enkelte TeknoLab, der vi tilpasser innholdet til den enkelte TeknoLab sine behov og ønsker. Husk at alle kurs er gratis

Introduksjonskurs BBC Microbit - 14. feb kl 13-15.00 på Revheim skole
Grunnleggende EV3 - bruk i klasserommet - 7. mars 13-15.00 Revheim skole
FLL veileder skole - 25. april 13-15.00 på Revheim skole
Grunnleggende rakettkurs - 30. mai 19-21.00 på Revheim skole

I tillegg tilbys kurs hos den enkelte TeknoLab der innhold tilpasses den enkelte TeknoLabs behov

Påmelding / forespørsler skjer ved å sende mail til teknolabskole@gmail.com
< Tilbake