Lån av utstyr

TeknoLabSkole
23.09.2016
TeknoLab stiftelsen driver å opparbeider en utlånsbank av utstyr til TeknoLabene.

 Foreløpig har vi følgende

- Vannrakettsystem 
- Ballongsystem

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på 47309795 eller teknolabskole@gmail.com
< Tilbake