Snart er det sommer!!

TeknoLabSkole
04.05.2011
Det begynner å nærme seg sommer og TeknoLabstiftelsen legger snart bak seg et aktivt år. I november arrangerte vi First Lego League og i desember arrangerte vi TeknoLab konferansen i samarbeid med vår danske venner. Ellers har det vært et svært aktivt kursår, både av nye TeknoLaber og i forbindelse med oppfølging av allerede eksisterende. Totalt har over 700 lærere vært innom våre kurs dette skoleåret. Siste mulighet for kurs før sommeren blir 19. mai (flyttet fra 5. mai) - Teknologikasse og 9. juni NXT. Påmelding skjer under kursfanen

Etablerte TeknoLaber
Stiftelsen er opptatt av at alle TeknoLaber skal ha en god drift. Derfor tilbyr vi oppfølging og kursing av den enkelte TeknoLab. Disse kursene kan både skje på den enkelte TeknoLab eller ved Røyneberg TeknoLab. Har dere noen spørsmål eller utfordringer eller noe dere trenger hjelp til, ta kontakt!
 
TeknoLaber uten tildelt utstyr
Det er en stund siden vi var i en situasjon der vi kunne dele ut komplette TeknoLaber til medlemmene, men det er svært gledelig å se at dette ikke har stoppet nyetableringer rundt  i fylket. Vår oppfordring til dere som venter er at dere selv tar intiativ og bruker kontaktnettet skolene har. Da er det slett ikke umulig å få til lokale løsninger på skolen med tanke på finansiering.
 
Et tips er å melde seg på First Lego League gjennnom Statoil (se eget punkt lengre nede i mailen). Da får skolen sponset NXT-sett (verdi 5000), påmeldingsavgift (verdi 2000), Challenge sett (verdi 500) og heldagskurs for 2 lærere pr lag. Dette kan være første steg for etableringen av en TeknoLab.
 
 
Nye TeknoLaber
Det kommer stadig nye TeknoLaber til. Dette er skoler som selv tar intiativ til å skaffe de nødvendige midlene. I Nord-fylket er det Frakkagjerd, Førland og Solvang skole. I Sør-fylket er det Grøne Bråden skole og i Midt-fylket er det Gjesdal Ungdomsskole. Vi er nå oppe i hele 43 TeknoLaber rundt om i fylket.
 
Gratis First Lego League 2011
Mat er tema for årets First Lego League. Konkurransen går av stabelen 12. november på Tananger Ungdomsskole.  I år har Statoil har gått inn som sponsor for First Lego League arrangementet i Stavanger. Dette betyr at det er mulig for lag å få dekket kostnader utstyr, påmeldingsavgift og kursing av veiledere. Det vil spesielt være TeknoLaber som ikke har fått utstyr som vil bli prioritert. Påmelding skjer på: http://www.morgendagenshelter.no/Kampanjer/FLL-2011. Veiledere på alle nye lag vil få tilbud om tett veiledning i prosessen. I utgangspunktet gjelder dette 15 lag, første mann til mølla! Mer informasjon om FLL kan dere få fra oss eller gå inn på www.hjernekraft.org
 
Ønsker dere alle en strålende og solfylt sommer!

< Tilbake